SciPost logo

Contributor info: Dr Shota Komatsu

Details
Title: Dr
First name: Shota
Last name: Komatsu
ORCID id: -
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Peihe Yang, Yunfeng Jiang, Shota Komatsu, Jun-Bao Wu

SciPost Phys. 12, 055 (2022) · published 9 February 2022 | · pdf

Shota Komatsu, Raghu Mahajan, Shu-Heng Shao

SciPost Phys. 7, 065 (2019) · published 26 November 2019 | · pdf