SciPost logo

Contributor info: Dr Shenghan Jiang

Details
Title: Dr
First name: Shenghan
Last name: Jiang
ORCID id: -
Personal web page: -

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Shenghan Jiang, Meng Cheng, Yang Qi, Yuan-Ming Lu

SciPost Phys. 11, 024 (2021) · published 6 August 2021 | · pdf

Shenghan Jiang, Panjin Kim, Jung Hoon Han, Ying Ran

SciPost Phys. 7, 006 (2019) · published 9 July 2019 | · pdf

Author Replies