SciPost logo

Contributor info: Prof. Jun-Bao Wu

Details
Title: Prof.
First name: Jun-Bao
Last name: Wu
ORCID id: 0000-0002-8343-3199
Personal web page: https://cjqs.tju.edu.cn/info/1125/1277.htm

Publications

Publications for which this Contributor is identified as an author:

Hao Ouyang, Jun-Bao Wu

SciPost Phys. 14, 008 (2023) · published 30 January 2023 | · pdf

Peihe Yang, Yunfeng Jiang, Shota Komatsu, Jun-Bao Wu

SciPost Phys. 12, 055 (2022) · published 9 February 2022 | · pdf

Author Replies